Mobilen på arbetsplatser

Mobilen på arbetsplatser

12th januari 2021 Av av andreas

I takt med att den smarta tekniken erövrat bransch efter bransch har också utmaningarna blivit fler för dagens företag. Det gäller att synkronisera verksamheten med det mobila användandet och säkerställa en smärtfri samt trygg kommunikation – internt och ut mot kunder.

I den här artikeln beskriver vi mer i detalj den roll mobilen spelar på arbetsplatser. Vilka är de största framtida utmaningarna?

Synkroniserad arbetsvardag

När mobiltelefonen blev ett självklart inslag på arbetsplatser öppnades dörrar till en smidigare kommunikation. Svensk mobilstatistik visar tydligt att mobilanvändandet är stort och utbrett – både mellan medarbetare och ut mot kunder eller andra intressenter. Med tiden har utecklingen gått i rask takt när det gäller teknik och framför allt smart teknik i samband med mobilanvändandet inom företag. Kommunikationen har tagit ny mark och smarta tjänster har blivit oumbärliga för dagens företag.

Praktiska molntjänster är ett bra exempel, men även nya typer av kundprogram som synkroniserar och genererar kontroll över verksamheten. Ett modernt crm system ger företag optimal kundkontroll och är en smidig lösning för allt från kundsupport till analyser. Dagens crm system är sammankopplade samt kompatibla med företagets övriga tekniska lösningar. Medarbetare har möjligheten att jobba med crm direkt i mobilen för att regelbundet följa upp samt ha kontroll över arbetsdagen.

Nya utmaningar

De stora utmaningarna för företag när det gäller mobilanvändandet är dels att inte hamna på efterkälken med föråldrade system, dels att finna tid till utbildning och IT. Risken finns att företag eller kommuner köper in fel system när inte rätt kompetens finns internet inom verksamheten.

Det ökade behovet av crm system och andra smarta styrprogram syns även inom den akademiska världen där fler kurser erbjuds inom området. Avslutningsvis bör säkerhetsaspekten nämnas som en utmaning inför framtiden då risker för dataintrång ökar. Företag behöver kunskap och redskap för att på bästa sätt skydda sig mot eventuella hot eller risker med den smarta mobil- och teknikanvändningen.